Terms and Conditions

Condiţiile şi termenii de utilizare a paginii www.divauniversal.ro Pagina pe care aţi accesat-o este [Diva Universal / Diva Universal] Online, o pagină administrată de SPARROWHAWK INTERNATIONAL CHANNELS LTD. Utilizarea acestei pagini Internet (inclusiv a conţinutului acesteia şi a altor servicii prestate de noi din când în când) depinde de Termenii de utilizare prezentaţi în continuare, pe care trebuie să-i acceptaţi prin accesarea şi/sau înregistrarea pe pagina noastră Internet : Prin înregistrarea pe pagina www.divauniversal.ro acceptaţi să primiţi următoarele informaţii : 1. Dacă aţi optat să primiţi detalii suplimentare despre Diva Universal, veţi fi contactat(ă) prin poşta electronică şi SMS pentru detalii privind alte programe, evenimente şi concursuri despre Diva Universal. 2. Dacă aţi optat să primiţi detalii suplimentare de la partenerii comerciali ai Diva Universal, veţi fi contactat(ă) prin poşta electronică sau SMS pentru a primi detaliile privind evenimentele, programele şi concursurile pertenerului comercial/terţei părţi. 3. Vă rugăm să citiţi Politica de confidenţialitate pentru detaliile referitoare la modul în care tratăm informaţia personală a Dvs. Suspendarea abonării la www.divauniversal.ro 1. Puteţi suspenda toate abonamentele la mijloacele de informare de pe pagina www.divauniversal.ro dacă apăsaţi pe link-urile de suspendare a abonamentelor la mesajele electronice sau prin expedierea unei solicitări de suspendare a abonamentelor la adresa [email protected] Drepturile la conţinut Dreptul de autor şi cele conexe privind aceast pagină Internet sunt proprietatea Diva Universal sau sunt incluse în permisiunea oferită de proprietarul dreptului de autor. În calitate de vizitator al acestei pagini Internet, puteţi descărca un singur exemplar al materialului, în exclusivitate pentru vizualizare privată. Cu excepţia cazului în care vă oferim o permisiune expres în formă scrisă, nu aveţi dreptul să extrageţi, reorganizaţi, descompuneţi, inchiriaţi, împrumutaţi, sub-licenţiaţi sau să creaţi lucrări derivate din conţinutul acestei pagini Internet, care include toate informaţiile şi programele computerizate disponibile pe pagina Internet. Dacă prezentele Condiţii şi termeni de utilizare nu prevăd altfel, nu aveţi dreptul de a copia, salva, descărca, modifica, reproduce, re-publica, distribui, transmite sau utiliza în orice alt scop, comercial sau necomercial, pagina Internet sau alte informaţii de pe această pagină, cu excepţia conţinutului necesar pentru a vizualiza şi a naviga pe pagina Internet. Informaţiile, disponibilitatea şi link-urile spre alte pagini Diva Universal depune eforturi pentru a asigura caracterul complet şi corect ale informaţii de pe această pagină Internet, însă o parte a informaţiei este furnizată de părţi terţe şi Diva Universal nu poate verifica caracterul complet şi exact al acesteia. Înţelegem că recunoaşteţi şi acceptaţi că noi nu suntem responsabili de serviciile sau informaţiile oferite de părţi terţe pe pagina noastră Internet sau pentru disponibilitatea oricăror pagini sau materiale pe care le accesaţi prin intermediul paginii noastre Internet, precum şi că nu suntem responsabili sau nu avem obligaţii referitoare la conţinutul, publicitatea, tranzacţiile, produsele sau serviciile oferite sau disponibile de la aceste terţe părţi sau de pe paginile Internet sau referitoare la alte materiale pe care le accesaţi prin pagina noastră Internet, precum nu purtăm răspundere nici pentru pierderile, prejudiciile sau infracţiunile cauzate sau presupuse a fi cauzate, de către sau în legătură cu utilizarea sau bazarea pe orice conţinut, publicitate, produse sau servicii disponibile de la atare terţe părţi sau disponibile de pe atare pagini Internet sau alte materiale. Orice relaţii între Dvs. şi orice terţă parte accesată prin intermediul paginii noastre Internet, inclusiv achitarea şi livrarea produselor, serviciilor şi oricare alte condiţii, alţi termeni, garanţii sau reprezentări asociate cu aceste relaţii sunt relevante doar pentru Dvs. şi partea terţă. Înţelegem că sunteţi de acord să nu ne consideraţi responsabili de orice pierdere sau prejudiciu de orice fel, survenite în rezultatul unor atare relaţii sau să ne implicaţi în dispute între Dvs. şi terţe părţi. Această pagină Internet este oferită "ca atare"; fără garanţii de orice fel şi Diva Universal nu acceptă nici o responsabilitate care decurge din inexactitatea sau omiterea informaţiei disponibile pe sau prin intermediul paginii Internet sau a sistării disponibilităţii acestei pagini Internet. Suspendarea paginii Internet Ne rezervăm dreptul de a: (i) interzice sau suspenda accesul Dvs. la pagina Internet sau la o parte a paginii Internet cu sau fără notificări, dacă vom considera că utilizaţi pagina Internet în mod abuziv, excesiv sau împotriva intereselor altor utilizatori ale paginii Internet sau prin încălcarea acestor Condiţii de utilizare ; sau (ii) dacă este aplicabil, înlătura orice conţinut sau material plasat pe pagina Internet de Dvs. cu sau fără notificare, dacă vom considera că acestea contravin Condiţiilor de utilizare. În plus, ne rezervăm dreptul de a suspenda, restricţiona sau înceta accesul la pagina Internet pentru orice motiv şi în orice moment. Limitele responsabilităţii Excludem, în limitele permise de legile aplicabile, şi ne rezervăm responsabilitatea pentru orice pretenţii, pierderi, cereri sau prejudicii, în sensul fatalităţilor sau a pagubelor personale survenite din cauza neglijenţei noastre, şi cauzate direct sau indirect de sau în legătură cu pagina Internet şi/sau a serviciilor oferite de pagina Internet periodic. Vor constitui excepţii, în mod nelimitat, suspendarea serviciilor, profiturile neîncasate, pierderea contractelor sau a oportunităţior de afaceri, pierderea datelor sau alte prejudicii consecutive, întâmplătoare, speciale sau punitive, cauzte de pagina Internet, chiar dacă vom fi informaţu privind posibilitatea unor atare prejudicii, care survin în contract, în legătură cu statutul sau în alt mod. Promoţiile şi concursurile Periodic, Diva Universal (sau unele părţi terţe selectate) pot include concursuri, promoţii, sau alte oferte pe această pagină Internet. Fiecare ofertă de acest fel urmează a fi subiect al propriilor termeni şi condiţii şi poate să nu fie valabilă în toate jursidicţiile. Obligaţiile Dvs. în faţa noastră Înţelegem că sunteţi de acord să utilizaţi această pagină Internet respectând prezentele Condiţii de utilizare şi oricare alâi termeni suplimentari care vor intra în vigoare periodic, astfel asigurând respectarea tuturor legilor şi regulamentelor aplicabile (inclusiv, fără limite, legile locale din jursidicţia Dvs.). În special, nu veţi utiliza pagina Internet (sau orice parte a acesteia) pentru a transmite sau afişa materiale defaimatoare, ofensive sau cu caracter obscen sau ameninţător, sau care ar putea cauza, în opinia noastră, deranj, inconvenienţe sau anxietate oricărei persoane sau care conţin viruşi sau alte proceduri de rutină în programarea computerizată şi care ar putea interveni în funcţionarea paginii Internet şi/sau în prestarea serviciilor oferite de pagina Internet. Înţelegem că sunteţi de acord să nu utilizaţi pagina Internet astfel încât să cauzaţi suspendarea integrală sau parţială, prejudicierea sau reducerea eficienţei paginii Internet în orice mod. În limitele cauzării pierderilor sau prejudiciilor prin utilizarea de către Dvs sau altă persoană care poate fi autorizată de Dvs. sau pentru care sunteţi responsabil (ă) (de exemplu în calitate de angajator), prejudicii cauzate nouă sau altei persoane, sunteţi de acord să ne achitaţi despăgubirea imediat, la cerere, în legătură cu atare pierderi sau daune care ne pot fi atribuite, inclusiv orice taxări administrative, juridice sau tehnice care ar putea surveni în asemenea cazuri. Contribuţiile Dvs. Oricând furnizaţi un material pe pagina Internet (inclusiv fără limite texte, grafice, materiale video sau audio) oferiţi SPARROWHAWK INTERNATIONAL CHANNELS LTD dreptul perpetuu, fără royalty, non-exclusiv, posibilitatea de a sub-licenţia şi licenţa de utilizare, reproducere, modificare, adaptare, publicare, traducere şi creare a lucrărilor derivate, distribuire, prezentare publică şi exercitare a drepturilor de autor şi publicitate asupra unor atare lucrări, la nivel internaţional şi/sau de a le incorpora în alte mijloace de informare. Dacă nu doriţi să oferiţi aceste drepturi în favoarea Diva Universal vă sugerăm să nu oferiţi contribuţii pentru pagina Internet. Prin expedierea contribuţiilor pe pagina Internet, de asemenea: 1. garantaţi că lucrările depuse vă aparţin şi sunt originale ; 2. sunteţi de accord să achitaţi despăgubiri pentru taxele juridice, pagubele şi alte cheltuieli care urmează a fi suportate de Diva Universal în rezultatul încălcăriii Dvs a garanţiei menţionate mai sus ; şi 3. sunteţi de acord să renunţaţi la dreapturile morale asupra contribuţiei Dvs. în scopurile menţionate mai sus. În cazul în care există conflicte între aceste Condiţii de utilizare şi termenii specifici care apar pe această pagină Internet, referitoare la materiale specifice, cele din urmă vor prevala. Prevederi generale Pentru a îmbunătăţi în mod continuu calitatea paginii Internet, ne rezervăm dreptul de a efectua periodic schimbări în Condiţiile de utilizare, la discreţia noastră, şi este responsabilitatea Dvs. să revizuiţi periodic aceste Condiţii de utilizare. Dacă vreuna din aceste Condiţii de utilizare vor fi considerate ilegale, nevalabile sau inaplicabile prin lege în oricare stat sau ţară în care se presupune că vor fi valabile, atunci în limitele în care aceste Condiţii de utilizare sunt ilegale, nevalabile sau inaplicabile, acestea vor fi excluse, iar Condiţiile de utilizare rămase vor rămâne deplin valabile şi vor fi în continuare exercitabile. Legea aplicabilă Aceste Condiţii de utilizare sunt guvernate exclusive de legile Angliei şi a Ţării Galilor, al căror instanţe vor avea jursidicţie exclusivă în orice dispută, cu excepţia cazului în care noi avem dreptul la discreţia noastră să intentăm proceduri judiciare în alte jursidicţii.